Nieuws

We houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws over onze organisatie, veelbelovende samenwerkingen en de verschillende projecten die we ondersteunen.

Ondernemen en innoveren Voor ondernemers
Placeholder for Opening Brightlands Nova Bite 4 minOpening Brightlands Nova Bite 4 min
Opening Brightlands NovaBite: expertisecentrum voor sensorisch onderzoek en productoptimalisatie

Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde Provincie Limburg, opende de nieuwe faciliteit Brightlands NovaBite. Dit expertisecentrum op Brightlands Campus Greenport Venlo biedt een allesomvattend pakket: van smaakonderzoek, productonderzoek en in-company paneltrainingen tot deskundigheid over Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Dit wordt gevoed met kennis uit de wetenschap door de samenwerking met Universiteit Maastricht.

Voor het onderwijs
Placeholder for Header minHeader min
Bijeenkomst Economic Development Board (EDB) Crossroads Limburg over de Regio Deal

Dinsdag 16 april vond er weer een bijeenkomst voor het EDB plaats. Dit keer waren zij te gast bij Hoeve Rosa in Sevenum en stond het programma in het teken van de Regio Deal Noord-Limburg.

In 2023 is Regio Noord-Limburg samen met de Provincie Limburg, Crossroads Limburg en partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners, gestart met de voorbereiding voor een Regio Deal. De ingediende propositie ‘Noord-Limburg op weg naar de gezondste regio’ is positief ontvangen door het Rijk en het ministerie van BZK heeft laten weten dat de aanvraag verder uitgewerkt kan worden.

Ruimte
Placeholder for 20240410 Planten Maasheggen20240410 Planten Maasheggen
Mooie start herstel Limburgse Maasheggen

In één seizoen al bijna 20 kilometer cultuurlandschap hersteld en vernieuwd
De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar hebben een mooie start gemaakt met het herstel van de Limburgse Maasheggen. Een jaar geleden ging de schop de grond in en werden de eerste meidoorns geplant. Inmiddels is er ruim 3,5 kilometer aan gaten opgevuld (daarmee is 9,5 km heg hersteld) en is er 8,5 km nieuwe heg geplant, vooral in binnendijks gebied. De volgende stap is om ook in buitendijks gebied aan de slag te gaan, maar de benodigde vergunningen laten op zich wachten. Als het aan de drie gemeenten ligt, mag er een versnelling bij.

Ondernemen en innoveren Voor overheidsinstellingen
Placeholder for Klavertje vierKlavertje vier
Raadsleden op werkbezoek in de ‘regio’!

Donderdag 21 maart organiseerden de raadsgiffiers samen met het regiobureau van rn-l een werkbezoek voor de raadsleden van Regio Noord-Limburg op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Regionaal samenwerken aan de brede welvaart in Noord-Limburg stond centraal. Een gezonde regio ben je samen! Eén regio waar bestuurders en ambtenaren en partners elke dag werken aan de opgaven voor onze inwoners en ondernemers. Daarvoor moeten we over de gemeentegrens heen kijken en het bredere plaatje zien en begrijpen. Het dagelijkse leven speelt zich namelijk vaak grotendeels af in de regio.

Daar waar mensen wonen, wat de regio te bieden heeft aan werk, onderwijs, voorzieningen zoals toegankelijke zorg en de kwaliteit van onze omgeving zijn belangrijk voor de welvaart van mensen. Daarom is een gezonde en aantrekkelijke regio belangrijk voor iedereen!

Placeholder for Vlaggen feestelijk moment Regio DealVlaggen feestelijk moment Regio Deal
Nieuwe Regio Deal voor Noord-Limburg

Nog net voordat de ‘Vastelaovend’ losbarst heeft de Regio Noord-Limburg een mooi bericht ontvangen van het Rijk!

De Regio Noord-Limburg krijgt 10 miljoen euro van het Rijk om goede dingen te doen in de regio en ervoor te zorgen dat het fijn leven, wonen, werken en leren is in Noord-Limburg. Dit geld komt uit de Regio Deals van de Rijksoverheid, een samenwerking tussen de overheid en regio om de kracht van de regio te versterken.

Dat Noord-Limburg nu voor de tweede keer een Regio Deal ontvangt is een bevestiging dat de acht Noord-Limburgse gemeenten, samen met de Provincie Limburg en andere partners, de afgelopen jaren de juiste richting zijn ingeslagen. Er liggen nog kansen en uitdagingen genoeg. Deze pakken we graag met beide handen aan.

Placeholder for DX5 A3754DX5 A3754
College Provincie Limburg te gast op de Regiodag Noord-Limburg

Dinsdag 21 november 2023 kwamen de acht colleges van de Regio Noord-Limburg bij elkaar op de Regiodag. Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten was te gast op deze bestuurdersdag. Deze dag stond in het teken van kennismaking en ontmoeting. Daarnaast gingen bestuurders van de Regio Noord-Limburg in gesprek met de gedeputeerden over een aantal belangrijke regionale thema’s zoals kennisinfrastructuur, jeugd en talent, veiligheid en vitale gemeenschappen én de raakvlakken daarvan in het nieuwe provinciale coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt’.

Toerisme en recreatie Voor onze inwoners
Placeholder for Genneperhuis heringercht tot fiets en wandelgebied 1Genneperhuis heringercht tot fiets en wandelgebied 1
Unieke samenwerking Genneper Huys en Limburgs Museum

Het Genneper Huys, een voormalige burcht tussen de Maas en de Niers, herbergt een uniek stukje geschiedenis. De gemeente Gennep wil dit rijke verleden tot leven brengen voor inwoners en bezoekers.

Samenwerking met Limburgs Museum

Er is lang gezocht naar manieren om het verhaal van het Genneper Huys en zijn geschiedenis beleefbaar te maken. Uiteindelijk is de gemeente uitgekomen bij het Limburgs Museum, met de vraag of zij kunnen helpen bij het realiseren van deze beleving. Het Limburgs Museum staat bekend om zijn innovatieve benadering van de geschiedenis, waarbij verhalen vanuit diverse perspectieven worden verteld. Samen is besloten om de nadruk te leggen op het jaar 1641, toen Gennep belegerd werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.