Mooie start herstel Limburgse Maasheggen

In één seizoen al bijna 20 kilometer cultuurlandschap hersteld en vernieuwd
De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar hebben een mooie start gemaakt met het herstel van de Limburgse Maasheggen. Een jaar geleden ging de schop de grond in en werden de eerste meidoorns geplant. Inmiddels is er ruim 3,5 kilometer aan gaten opgevuld (daarmee is 9,5 km heg hersteld) en is er 8,5 km nieuwe heg geplant, vooral in binnendijks gebied. De volgende stap is om ook in buitendijks gebied aan de slag te gaan, maar de benodigde vergunningen laten op zich wachten. Als het aan de drie gemeenten ligt, mag er een versnelling bij.

Placeholder for 20240410 Planten Maasheggen20240410 Planten Maasheggen

Maasheggen – helemaal van deze tijd

Het project heeft als doel om oude en vervallen heggen te herstellen en daarnaast 77,5 kilometer nieuwe Maasheggen aan te leggen. Zo kan van de Maasheggen weer één gebied gemaakt worden, met heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen. Hiermee verbetert de biodiversiteit en ontstaat tegelijkertijd een mooi recreatief landschap. Maasheggen dragen bij aan de rijksopgave van 10 procent groen-blauwe dooradering. Ook past de combinatie van Maasheggen en landbouw binnen de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw. Landbouw bedrijven tussen de heggen is goed mogelijk. De ontwikkeling van het heggenlandschap wordt aangepast aan de moderne schaalgrootte van de landbouw. In veel gevallen is het beplanten van de huidige kavelgrenzen met heggen al voldoende om een biodivers landschap te realiseren.

Uniek landschap
Het Maasheggenlandschap is naar schatting al meer dan 2.000 jaar oud en vormt het oudste cultuurlandschap van Nederland. Het unieke landschap biedt een veilige plek aan veel verschillende soorten planten en dieren. De heggen in Limburg maken deel uit van het oorspronkelijke heggengebied waar de Maas als verbinder doorheen stroomt. Het Brabantse deel heeft een UNESCO-biosfeer status. Doel is om dit ook voor het Limburgse deel te realiseren.

Placeholder for 20240410 Planten Maasheggen120240410 Planten Maasheggen1

‘Zo den Rijksweg volgend richting Venlo, komt men tussen Mook en de Plasmolen oog in oog met de hoog oprijzende heuvels en het Maasdal dat in het voorjaar zoet riekt naar de meidoorns uit talrijke hagen die daar de landerijen omgeven.’

Uit de oude doos!

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.