Mobiliteit en logistiek

Placeholder for Maas boot brug transportMaas boot brug transport

Gezond verbinden en bewegen

Een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg, maar ook een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitssysteem zijn belangrijk voor bedrijven en inwoners van een gezonde regio waarin de logistieke sector een prominente plek heeft. Mobiliteit is daarbij geen doel op zich. Wel levert het een belangrijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden van Noord-Limburg. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

Wat willen we bereiken?

 • Het verhogen van de kwaliteit van leven. Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen.
 • Het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid, voor de toeristische, agro-, maak- en logistieke sector in Noord-Limburg.
 • Het verbeteren van verkeersveiligheid. Streven naar 0 verkeersslachtoffers.
 • Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Robuust, attractief en betrouwbaar voor de fietser en de voetganger.
 • Het ondersteunen van de milieu- en energietransitie, door over te schakelen op schone en stille mobiliteit.
Placeholder for Arriva openbaar vervoerArriva openbaar vervoer

Hoe realiseren we dit?

 • Placeholder for Timelaps verkeerTimelaps verkeer
  We zetten in op slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen

  Dat betekent niet alleen inzet op het vergroten van capaciteit, maar ook het slimmer en efficiënter gebruiken van bestaande netwerken. Mobility as a Service (MaaS) met daarin alle vervoersmogelijkheden zal een belangrijke rol gaan spelen in het toegang bieden tot mobiliteit. Denk aan duurzaam deelvervoer, maar ook het faciliteren van keten-mobiliteit door overstapmogelijkheden en de toepassing van Smart-Mobility oplossingen zoals slimme verkeerslichten en het slim omgaan met data.

 • Placeholder for Bakfiets 1484337455Bakfiets 1484337455
  We werken intensief samen voor een goede economische bereikbaarheid

  Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water, rail en lucht is voor de regio cruciaal. Dat geldt voor zowel goederen als voor personen. Om de economische bereikbaarheid van de regio te waarborgen investeren we in een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. We zorgen zowel op de weg, het spoor als het water, voor robuuste verbindingen.

 • Placeholder for Kind op fietsKind op fiets
  Met een risicogestuurde aanpak gaan we voor nul verkeersslachtoffers

  Jaarlijks vallen ook in Noord-Limburg vele slachtoffers in het verkeer en deze aantallen stijgen ook nog. Dit is onacceptabel. We zetten ons ervoor in om onze doelstelling van 0 slachtoffers in het verkeer te behalen. We maken van de 0 een punt. Met een risicogestuurde aanpak pakken we de verkeersveiligheid aan. Dit doen we niet alleen met fysieke maatregelen, maar ook zetten we met behulp van gedragswetenschappers in op een positieve gedragsverandering van verkeersdeelnemers.

 • Placeholder for Fiets 138845918Fiets 138845918
  We moedigen gezonde en actieve mobiliteit aan

  Bij een gezond leven hoort voldoende beweging. We moedigen (elektrisch) fietsen en wandelen in Noord-Limburg aan, als vrijetijdsbesteding én als woon- en werkverkeer. Beweging is goed voor onze fysieke gezondheid én voor ons milieu. Daarom dragen we bij aan de infrastructuur die nodig is om zoveel mogelijk vervoersbewegingen per fiets of te voet te kunnen maken, en stimuleren we het gebruik daarvan.

 • Placeholder for Tram USTram US
  We zetten ons in voor mobiliteit voor iedereen

  We zetten ons ervoor in dat iedereen in Noord-Limburg toegang heeft tot mobiliteit. Door de toenemende vergrijzing, de bevolkingskrimp in de kleine kernen en het verder verschralen van het openbaar vervoer kan mobiliteitsarmoede ontstaan. Nader onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek in onze regio is van groot belang. Zo kunnen we tijdig inspelen op deze ontwikkelingen en samen met het Sociaal Domein een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over hoe ons integrale vervoerssysteem van de toekomst eruit moet zien.

Trendsportal: mobiliteit en logistiek

Trendsportal is een initiatief van de acht gemeenten van het RMO Noord-Limburg en staat open voor iedereen die zich, persoonlijk of professioneel, betrokken voelt bij en actief wil bijdragen aan duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen. Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden toegang tot prikkelende ideeën en een onverwachte kijk op verkeers- en vervoersvraagstukken in Noord-Limburg.

Placeholder for Holger RodoeHolger Rodoe

"Mobiliteit gaat over hoe we onszelf en onze spullen verplaatsen. Dat raakt ons allemaal. Iedere dag opnieuw. We hebben een regionaal wegennet met snelwegen en provinciale wegen. Ons openbaar vervoer met alle busverbindingen en de Maaslijn. En: honderden fietspaden… Samenwerking is hier het sleutelwoord. Want alleen samen kunnen we Noord-Limburg uitstekend bereikbaar houden. Waarbij we de blik vooruit moeten hebben. Hoe gaan we in de toekomst van A naar B? Welke veranderingen zijn daarvoor nodig? Er liggen genoeg uitdagingen rondom mobiliteit. Daarmee gaan we de komende tijd samen aan de slag.”

Holger Rodoe
Regionaal bestuurlijk trekker Mobiliteit en Logistiek en wethouder Gemeente Mook en Middelaar

Meer weten of aanhaken?

Wilt u meer weten over dit programma of aanhaken met een project of initiatief?

Neem contact op met Tom

Tom Jacobs

Programmamanager Mobiliteit en logistiek

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.