Leer-Ontwikkel-Netwerk

Wij zijn een Leer-Ontwikkel-Netwerk dat inspireert, leert, verbindt en ruimte biedt voor ontwikkeling. Vanuit de praktijk ervaringen delen en voorbeelden laten zien, met oog voor het grotere plaatje.

Samen werken aan de bewegingen Vitale gemeenschappen en Positieve Gezondheid voor alle 290.000 inwoners.

Placeholder for Positieve gezondheid USPositieve gezondheid US

Het begint met ontmoeten

Het Leer-Ontwikkel-Netwerk is een netwerk van gemeenschappen, huisartsen, (zorg)aanbieders, onderwijs en overheid. Zij delen hun gezonde dromen voor Noord-Limburg.

In Noord-Limburg gebeurt veel op lokaal en regionaal niveau. Wat we soms vergeten in de waan van de dag is om dit alles te delen met elkaar. Wat gebeurt er bij de buren? Wie is met een zelfde proces bezig? Welke ervaringen en voorbeelden kan ik met anderen delen? Welke kansen voor de regio zien we? Hoe versterken we elkaar, zonder de lokale diversiteit uit het oog te verliezen? Dit soort vragen stellen we elkaar in het Leer-Ontwikkel-Netwerk Vitaal & Gezond. Maar belangrijker is misschien wel: we ontmoeten elkaar; We weten wie de ander is en buurten letterlijk eens om van elkaar te leren in de praktijk. Dat inspireert! Want ieder zet zich met veel energie in voor Noord-Limburg.

Online community van het Leer-Ontwikkel-Netwerk

Het grotere plaatje

Dwars door alle initiatieven lopen een aantal bewegingen waar ieder op eigen wijze vorm aan geeft. Dit zijn de bewegingen Positieve gezondheid en Vitale gemeenschappen. In 2022 hebben enkele ontwikkelaars, meedenkers en creatievelingen de krachten gebundeld in een ontwikkelteam. In een ontwikkelteam zitten mensen met diverse expertises. Zo is de een betrokken vanuit haar of zijn expertises in de zorg en de ander vanuit zijn expertise met gemeenschappen, onderwijs of overheid. Samen ontwikkelen we dezelfde taal en beelden om zo concreter aan de slag te gaan met het grotere plaatje voor de regio. Het idee hierachter: samen staan we sterk.

Ganzenbordspel

Dit ganzenbordspel is speciaal gemaakt om het gesprek over de Gezondste Regio aan te gaan. Al spelend, leren de deelnemers elkaar kennen, delen ze hun dromen en ambities én verkennen ze hoe ze elkaar kunnen versterken om de gezamenlijke droom waar te maken.

Wil je het spel ook graag een keer spelen met een groepje mensen? Dat kan! Wij delen het graag.

Vanuit de maatschappelijke ambitie om ons in te zetten op het verbeteren van leefstijl en ervaren gezondheid door samenwerkende zorgpartners in Noord-Limburg, delen en leren we graag met en van collega’s in andere domeinen

Coby Kovacs, coördinator PxZorg VieCurie en Cohesie

Wil je graag meedenken en meedoen in het LON?

Jouw betrokkenheid en inbreng is van harte welkom!

Neem contact op met Eric

Eric de Maeyer

Programmamanager

Vitaal en gezond

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.