Loobeekdal als historische poort

Het unieke karakter van het Loobeekdal

In het noorden van Limburg bevindt zich het Loobeekdal. Een gebied vol met onzichtbare geschiedenis. Om deze geschiedenis niet verloren te laten gaan, wil Stichting Loobeekdal historische elementen terugbrengen in het landschap. Op die manier worden vergeten maar wezenlijke aspecten van het leven van onze voorouders weer zichtbaar.

Placeholder for Schaapsherder 007Schaapsherder 007

Verbinden van de natuur en het verleden

Het opbouwen van de geschiedenis begint met de realisatie van de Weverlose Schans, Volmolen en Schaapskool. Monumenten die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld voor het leven in het Loobeekdal. Om recreanten en toeristen te laten genieten van de nieuw ingerichte beek, wordt langs de Loobeek een struinpad aangelegd.

Meer over Stichting Loobeek

Doelstellingen / Resultaten

  • Recreatie: Het afgeven van een grote impuls aan de recreatieve mogelijkheden.
  • Educatie: Het begrijpen en beleven van plaatselijke geschiedenis.
  • Natuurbehoud: Het creëren van een natuurlijk watersysteem.
  • Sociale cohesie en leefbaarheid: Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid door een lokaal ontmoetingspunt.

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for Stichting LoobeekStichting Loobeek

Stichting Loobeek

Meer info of meedoen?

Op zoek naar meer informatie over dit project of wilt u zelf een bijdrage leveren?

Neem contact op met Oonagh

Oonagh Mooi-van Leeuwen

Programmamanager Toerisme en recreatie

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.