Regio Deal Noord-Limburg

In 2023 is Regio Noord Limburg samen met de Provincie Limburg en partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners, gestart met de voorbereiding voor een Regio Deal. Het Rijk heeft het voorstel positief ontvangen en laten weten dat de aanvraag uitgewerkt kan worden.

Een gezonde regio word je niet vanzelf. Dit vraagt om samenwerking en een gezamenlijke ambitie voor Noord-Limburg. Samen met partners en initiatiefnemers zetten wij een beweging in gang voor een gezonde toekomst van onze regio. De Regio Deal ‘Op weg naar de gezondste regio’ helpt ons hierbij.

Het Rijk steunt Noord-Limburg

Het Rijk maakt 10 miljoen euro vrij om te investeren in de brede welvaart van Noord-Limburg. Om samenwerking te bevorderen verwacht het Rijk ook een bijdrage van de lokale overheid én van de initiatiefnemers die een project starten in de Regio Deal.

Vier thema's

In de Noord-Limburgse Regio Deal ligt de focus op vier belangrijke thema’s:

  • Kennis, onderzoek & duurzaam ondernemen: Door kennis te ontwikkelen, te delen en op zoek te gaan naar innovatieve en verantwoorde manieren van ondernemen, werken we aan een gezonder ondernemersklimaat en kennis-ecosysteem.
  • Talent ontwikkelen & behouden: de leefbaarheid in een regio wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen die er wonen, studeren én werken. Door iedereen mee te laten doen en samen de voorzieningen op peil te houden, bouwen we aan een aantrekkelijke regio voor huidige en toekomstige inwoners en werknemers.
  • Vitale gemeenschappen & positieve gezondheid: Gemeenschappen die goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen dragen bij aan een vitaal en gezond Noord-Limburg. We werken daarom toe naar een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Zo creëren we een regio waarin iedereen, van jong tot oud, zich thuis voelt. Belangrijke uitgangspunten voor het stimuleren van vitale gemeenschappen is het gedachtengoed Positieve Gezondheid.
  • Veiligheid & ondermijning: Veiligheid vormt een belangrijke basis voor onze inwoners en ondernemers. Ondermijnende criminaliteit uit zich in tal van vormen en zorgt voor complexe problemen, bijvoorbeeld in het buitengebied en bij kwetsbare groepen. Voor een effectieve aanpak is samenwerking essentieel. De afgelopen jaren is hier sterk in geïnvesteerd. Ook de komende jaren besteden we extra aandacht aan de veiligheid in onze regio.
Placeholder for Klavertje vierKlavertje vier

Samen op weg naar de gezondste regio!

De Gezondste Regio is een netwerk van partners en ambassadeurs die gezondheid en de toekomst van onze regio een warm hart toedragen. Samen zetten we de gezonde golf in beweging en Noord-Limburg op de kaart.

Daarom werken Regio Noord-Limburg, Crossroads Limburg, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke partners intensief samen om van de deal een succes te maken.

Doe mee!

We nodigen ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners uit om met ons in gesprek te gaan over ideeën en initiatieven. Draagt uw idee of initiatief bij aan een een gezonde toekomst en zorgt het voor structuurversterkende impact in de regio? Laat het ons dan weten!

In de Regio Deals werken de overheid, provincies en regio's samen om het leven, wonen en werken in de regio beter te maken. Vooral op plekken die een extra steuntje kunnen gebruiken. Het Rijk maakt geld vrij om samen met de provincie en de regio, in te zetten voor het goede leven Noord-Limburg.

Meer informatie over Regio Deals

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Het gaat verder dan de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’. Ook toekomstige generaties verdienen een gezonde regio waar ze fijn kunnen leven, wonen en werken.

Ons dagelijks leven speelt zich grotendeels af buiten de stad of het dorp waar we leven. Daarom zijn de omstandigheden in de regio van invloed op ons welzijn. Waar mensen wonen, en wat onze regio te bieden heeft aan bijvoorbeeld werk, scholen, woningen maar ook een fijne en gezonde leefomgeving, is daarom van groot belang.

Meer informatie over Brede Welvaart

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.