Innovatiefonds Noord-Limburg

Innovatie is erg belangrijk voor een gezonde toekomst van Noord-Limburg. Ontwikkeling van nieuwe producten of technieken is kostbaar en de uitkomst vaak onzeker. Met het Innovatiefonds willen de Noord-Limburgse gemeenten innovatie aanjagen en met een financiële bijdrage mogelijk maken.

Nieuwe ideeën een kans geven!

Om innovatie in Noord-Limburg te stimuleren is er een fonds ingesteld voor ondernemers en onderwijsinstellingen die willen investeren in de toekomst én willen samenwerken.

Over deze tender

Geopend voor aanvragen vanaf: donderdag 30 mei 2024, 09:00 uur 

Sluiting: vrijdag 30 augustus 2024, 17.00 uur

Het totaalbedrag van deze tender is: € €402.743

Goed om te weten!

Deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor een samenwerkingsverband van minimaal twee ondernemers of minimaal één ondernemer en één onderzoeks- of onderwijsinstelling. Minimaal één van de partijen moet gevestigd zijn in één van de samenwerkende gemeenten in de Regio Noord-Limburg.

U kunt alleen subsidie aanvragen voor industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of technische haarbaarheidsstudies die bijdragen aan de ambities die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2024-2027 van Regio Noord-Limburg.

Het subsidiebedrag is maximaal € 50.000 euro per aanvraag en maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Deze subsidieregeling is een ‘tender’. Dit betekent dat u uitsluitend binnen een vooraf vastgestelde periode de subsidie kunt aanvragen. Alleen volledige aanvragen worden na afloop van de periode door een commissie op kwaliteit gerangschikt. Er is dus concurrentie tussen de projecten. Het project met de meeste punten krijgt als eerste subsidie toegekend, dan de tweede, de derde, enzovoort totdat het beschikbare bedrag op is.

Voordat u een aanvraag doet, is het verstandig om ervoor te zorgen dat u alle gegevens en documenten bij de hand heeft. Welke gegevens en documenten u nodig heeft leest u in de Subsidieregeling Innovatiefonds Noord-Limburg.

Subsidieregeling Innovatiefonds Noord-Limburg

De subsidie kunt u alleen aanvragen via het digitale aanvraagformulier. U wordt dan doorgeleid naar de aanvraagportal van de Gemeente Venlo. Bij het indienen is E-herkenning verplicht. Het aanvraagformulier is vanaf 30 mei 2024 beschikbaar.

Voorbeeld van het aanvraagformulier

Binnen een paar werkdagen na de aanvraag ontvangt u een brief of de aanvraag compleet is en in behandeling genomen wordt. Indien uw project voldoet aan de indieningsvoorwaarden ontvangt u uiterlijk 12 weken na sluiting van de tender een brief met onze beslissing, dit heet een beschikking.

Als de beslissing op uw subsidieaanvraag positief is, staat in de brief:

  • het maximale subsidiebedrag
  • wanneer u voorschotten ontvangt
  • hoe u de resultaten moet verantwoorden
  • wanneer uw project gereed moet zijn

Als de beslissing op uw subsidieaanvraag negatief is, staat in de brief:

  • waarom u geen subsidie ontvangt voor uw project/plan

Voor vragen over het Innovatiefonds en de tender kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier Innovatiefonds

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van een aanvraag?

  • U moet de aanvraag zelf doen. Onze programmamanager kan u wel te woord staan voor vragen en voor het geven van advies.

Kan ik mijn aanvraag nog op de laatste dag indienen?

  • Ja dat kan. Maar als u aanvraag niet compleet is kunnen we deze niet in behandeling nemen en heeft u geen tijd meer om alsnog de ontbrekende documenten of informatie in te dienen. Daarom adviseren wij u om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van uw aanvraag. 

Is deze tender eenmalig?

  • Nee, jaarlijks wordt een tender opengesteld voor het Innovatiefonds Noord-Limburg.

Wat is eHerkenning?

  • eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven en organisaties. Met DigiD logt u als burger veilig in bij verschillende overheidsinstanties. Bedrijven doen dat via eHerkenning. 

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.