Pilot Gebiedsgericht aanpak

Hoe kunnen overheden en omgeving, vanuit de eigenheid en identiteit van een gebied, invulling geven aan grote opgaven in onze regio? In deze pilot staan de kenmerken en kwaliteiten van het gebied centraal.

Placeholder for ZomerbermZomerberm

Het gebied centraal

Er liggen in onze regio grote opgaven zoals klimaatadaptatie, het terugdringen van de stikstofuitstoot en opwekken van duurzame energie.  In deze pilot doen gemeenten en provincie samen ervaring op met een andere manier van samenwerken én onderzoeken.

Ieder gebied is anders! 
Door het gebied centraal te zetten, onderzoeken zij samen, welke mogelijkheden het beste passen bij de kenmerken en kwaliteiten voor het gebied.

Doelstellingen / Resultaten

  • Ervaring opdoen met deze manier van werken en het centraal stellen van gebieden bij overheidsbeleid.
  • Een drietal concrete scenario’s als basis voor het ontwikkelperspectief van de aangewezen gebieden.
  • Dit ontwikkelperspectief is input voor de omgevingsvisies van de betrokken gemeenten.
  • Aanbevelingen voor een verdere verbreding van deze aanpak voor de rest van de regio.

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for Logo PL kleur RGBLogo PL kleur RGB

Provincie Limburg

Placeholder for Rn l logo 1 fcRn l logo 1 fc

Regio Noord-Limburg

Meer info of meedoen?

Op zoek naar meer informatie over dit project of wilt u zelf een bijdrage leveren?

Neem contact op met Gert-Jan

Gert-Jan Boeijen

Programmamanager Ruimte

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.