Maatwerkversneller - leren van elkaar

De maatwerkversneller geeft overheden en ondernemers meer zicht op oplossingen voor vrijkomende agrarische locaties in het buitengebied. Hierdoor komen gewenste ontwikkelingen en passende oplossingen sneller van de grond. Bovendien ontstaat op deze manier een kennisdatabank met passende oplossingen waaruit geput kan worden voor andere locaties. Zo leren we van elkaar en kan de kennis op meer locaties van nut zijn.

Placeholder for Leegstand Landelijk gebiek GrashoekLeegstand Landelijk gebiek Grashoek

Leren van elkaars best practices in de regio

Wat werkt goed en wat werkt minder goed? De oplossingen door maatwerkaanpak met betrekking tot alternatief gebruik van agrarische locaties in het landelijk gebied wordt versneld door de kennisdeling tussen de gemeenten in de regio. De beste werkmethoden en werkvormen worden uitgewerkt en met elkaar gedeeld.

Doelstellingen / Resultaten

  • Het versnellen van de maatwerkaanpak over ontwikkelingen in het landelijk gebied.
  • Het uitwerken van goede voorbeelden en het ontwikkelen van een toolkit.
  • Wegnemen van onnodige onzekerheid bij ondernemers, omwonenden en derden in geval van een maatwerkaanpak

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for BergenBergen

Gemeente Bergen

Placeholder for HostaandemaasHostaandemaas

Gemeente Horst aan de Maas

Placeholder for PeelenmaasPeelenmaas

Gemeente Peel en Maas

Placeholder for Logo Gemeente Venray zwLogo Gemeente Venray zw

Gemeente Venray

Placeholder for Logo PL kleur RGBLogo PL kleur RGB

Provincie Limburg

Meer info of meedoen?

Op zoek naar meer informatie over dit project of wilt u zelf een bijdrage leveren?

Neem dan contact op met Gert-Jan

Gert-Jan Boeijen

Programmamanager Ruimte

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.