ACT! Interventieteam voor een veilig Noord-Limburg

Ondermijnende criminaliteit uit zich in tal van vormen en zorgt voor complexe problemen, bijvoorbeeld in het buitengebied en bij kwetsbare groepen. Voor een effectieve aanpak is samenwerking cruciaal.

Placeholder for ACT logo Interventieteam 2023ACT logo Interventieteam 2023

Kennis en krachten bundelen in de strijd tegen ondermijning

Om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan is het ACT! Interventieteam gestart in Noord-Limburg. Het ACT! Interventieteam zorgt voor een gecoördineerde en integrale aanpak van ondermijning, ondermijnende criminaliteit en complexe handhavings- en overlastzaken. Door deze aanpak proberen we samen met partners, inwoners, bedrijven en bezoekers van ons gebied, de criminaliteit buiten de deur te houden. Ons gezamenlijke doel: Noord-Limburg is een veilige en gezonde plek om te leven, te ondernemen, te ontdekken en te werken!

ACT! ondersteunt, samen met netwerkpartners, de acht gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het ACT!-team bestaat uit 8 personen. Dit jaar heeft het team al op meer dan 150 locaties controles uitgevoerd met een mooi resultaat.

In 2022 start ACT! met de bewustwordingscampagne ‘Kijk niet weg’, want alleen door samen te werken kunnen we ondermijnende criminaliteit tegengaan.

Doelstellingen / Resultaten

  • Een veilig Noord-Limburg voor iedereen.
  • Vergroting van de informatiepositie van Noord-Limburg op het gebied van ondermijnende criminaliteit.
  • Een operationeel intergemeentelijk interventieteam dat samenwerkt als één team.
  • Toename van veiligheid met focus op de buitengebieden van Noord-Limburg.

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for Rn l logo 1 fcRn l logo 1 fc

Regio Noord-Limburg

Placeholder for Logo PL kleur RGBLogo PL kleur RGB

Provincie Limburg

Placeholder for 12876 900461363309811 5666149264321743828 n12876 900461363309811 5666149264321743828 n

Openbaar Ministerie

Placeholder for RIEC LogoRIEC Logo

RIEC Limburg
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg

Placeholder for PolitiePolitie

Politie

Inigo Beeker

Programmamanager Veiligheid

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.