PxZorg - Medisch Coördinerend Centrum

PxZorg is een samenwerking van zorgpartners in Noord-Limburg die zich samen inzetten voor optimale patiëntgerichte zorg. PxZorg is de makelaar én het loket tussen de kennis van zorgaanbieders en de gezondheidsvraag van onze inwoners. Zij werken ook nauw samen met maatschappelijke organisaties die dichtbij de inwoners staan.

Placeholder for Baby en pBaby en p

PxZorg en de vijf P's

PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. Binnen deze visie werken organisaties samen mét de patiënt aan betere en doelmatige zorg. Zij hebben hiervoor 5 uitgangspunten benoemd. Dit zijn de 5 P’s en staan voor Preventie, Persoonlijk, Participatie, Partners en Professioneel.

Lees meer over PxZorg

Doelstellingen / Resultaten

  • PxZorg is de verbinder zijn tussen alle partijen.
  • Optimale patiëntgerichte zorg.
  • Duurzame infrastructuur voor de regionale gezondheidsambities.
  • Een regionale gezondheidsagenda met focus op leefstijl en het ervaren gezondheid.

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for CohesieCohesie

Cohesie Huisartsenzorg

Placeholder for Burgerkracht LimburgBurgerkracht Limburg

Burgerkracht Limburg

Placeholder for Vie CuriVie Curi

VieCuri Medisch Centrum

Meer info of meedoen?

Op zoek naar meer informatie over dit project of wilt u zelf een bijdrage leveren?

Neem contact op met Eric

Eric de Maeyer

Programmamanager

Vitaal en gezond

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.