Aan de slag met de Regionale Energiestrategie

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2 uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. In de Regionale Energiestrategie (RES) staat welke bijdrage onze regio daaraan levert en hoe wij hier uitvoering aan geven.

Placeholder for Energie en KlimaatEnergie en Klimaat

Samen keuzes maken

De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzoeken we hoe we meer energie kunnen besparen, waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken en hoe we stap voor stap van het aardgas kunnen.

Meer lezen over de RES

Doelstellingen / Resultaten

  • Door energie te besparen en energie kleinschalig duurzaam op te wekken willen we in 2030 minimaal 25% minder CO2 uitstoten dan in 2015.
  • We willen met grootschalige zon- en windprojecten 1.200 gigawattuur (GWh) duurzame energie opwekken in 2030.
  • We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige zon- en windprojecten op regionaal niveau.
  • We willen 100% duurzame warmte in 2050 voor alle woningen/gebouwen.

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for RES noord en midden limburgRES noord en midden limburg

RES Noord- en Midden Limburg

Meer info of meedoen?

Op zoek naar meer informatie over dit project of wilt u zelf een bijdrage leveren?

Neem dan contact op met Lieke

Lieke Raaijmakers-Potten

Programmamanager
Energie

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.