Regio Deal nieuws Noord-Limburg #1

Maart 2024

“Wij geloven dat investeren in de toekomst loont!

Een gezonde regio word je niet vanzelf. Dit vraagt om samenwerking en een gezamenlijke ambitie voor Noord-Limburg. Samen met partners en initiatiefnemers zetten wij een beweging in gang voor een gezonde toekomst van onze regio.”

Placeholder for DX5 A4124DX5 A4124

Noord-Limburg op weg naar de gezondste regio

In 2023 is Regio Noord Limburg samen met de Provincie Limburg en partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners, gestart met de voorbereiding voor een Regio Deal. Het Rijk heeft ons voorstel positief ontvangen en laten weten dat de aanvraag uitgewerkt kan worden.


Extra steun
Het Rijk maakt 10 miljoen euro vrij om te investeren in de brede welvaart van Noord-Limburg. Om samenwerking te bevorderen verwacht het Rijk ook een bijdrage van de lokale overheid én van de initiatiefnemers die een project starten in de Regio Deal.
De komende maanden staan in het teken van de formele en inhoudelijke uitwerking zodat in september de Regio Deal Noord-Limburg officieel toegekend kan worden.

Bestuurlijk convenant

Voordat de projecten van start kunnen, is het belangrijk om goede afspraken te maken met het Rijk en de Provincie Limburg en deze vast te leggen. In mei legt de Regio Noord-Limburg een concept-convenant voor aan het Rijk. Als het convenant door alle partijen is goedgekeurd zal het ondertekend worden.


Pas dan is de Regio Deal echt officieel!

Placeholder for Overeenkomst sluiten samenwerking Regio Noord LimburgOvereenkomst sluiten samenwerking Regio Noord Limburg

Vier thema's

In de Noord-Limburgse Regio Deal ligt de focus op vier belangrijke thema’s:

  • Kennis, onderzoek & duurzaam ondernemen: Door kennis te ontwikkelen, te delen en op zoek te gaan naar innovatieve en verantwoorde manieren van ondernemen, werken we aan een gezonder ondernemersklimaat en kennis-ecosysteem.
  • Talent ontwikkelen & behouden: de leefbaarheid in een regio wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen die er wonen, studeren én werken. Door iedereen mee te laten doen en samen de voorzieningen op peil te houden, bouwen we aan een aantrekkelijke regio voor huidige en toekomstige inwoners en werknemers.
  • Vitale gemeenschappen & positieve gezondheid: Gemeenschappen die goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen dragen bij aan een vitaal en gezond Noord-Limburg. We werken daarom toe naar een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Zo creëren we een regio waarin iedereen, van jong tot oud, zich thuis voelt. Belangrijke uitgangspunten voor het stimuleren van vitale gemeenschappen is het gedachtengoed Positieve Gezondheid.
  • Veiligheid & ondermijning: Veiligheid vormt een belangrijke basis voor onze inwoners en ondernemers. Ondermijnende criminaliteit uit zich in tal van vormen en zorgt voor complexe problemen, bijvoorbeeld in het buitengebied en bij kwetsbare groepen. Voor een effectieve aanpak is samenwerking essentieel. De afgelopen jaren is hier sterk in geïnvesteerd. Ook de komende jaren besteden we extra aandacht aan de veiligheid in onze regio. 
Placeholder for Klavertje vierKlavertje vier

Initiatieven die bijdragen aan de gezonde beweging

We nodigen de partners uit om met ons in gesprek te gaan over ideeën en kansrijke initiatieven. De komende maanden gaan deze gesprekken vooral over de inhoud zodat er op korte termijn, een goed beeld ontstaat over kansrijke initiatieven voor de Regio Deal. 

Als deze eerste verkenning klaar is worden de voorstellen besproken met bestuurders en de departementen van het Rijk. Ook bedrijven, instellingen en overige partners moeten beslissen of ze meedoen aan deze Regio Deal.

Na de zomer kunnen initiatiefnemers verder aan de slag met de concrete uitwerking. De officiële subsidieaanvragen volgen dan in het vierde kwartaal 2024. 

Placeholder for Sowing seedsSowing seeds

Samen op weg naar succes!

De Gezondste Regio is een netwerk van partners en ambassadeurs die gezondheid en de toekomst van onze regio een warm hart toedragen. Samen zetten we de gezonde golf in beweging en Noord-Limburg op de kaart. 
Daarom werken Regio Noord-Limburg, Crossroads Limburg, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke partners intensief samen om van de deal een succes te maken. 

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.