Aanvraag nieuwe Regio Deal voor Noord-Limburg

De Rijksoverheid biedt opnieuw mogelijkheden aan regio’s in Nederland om hen te ondersteunen bij regionale ontwikkeling en het versterken van de brede welvaart. Regio Noord-Limburg (rn-l) heeft de propositie voor de nieuwe tranche Regio Deals ingediend bij de Rijksoverheid. De Provincie Limburg is volwaardig partner in de aanvraag.

Placeholder for Aanvraag Regio Deal SH 2346433463Aanvraag Regio Deal SH 2346433463

Er is de laatste maanden hard gewerkt en er is een krachtige propositie opgesteld. Er is enorm veel energie en draagvlak om samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners aan de slag te gaan met de grote maatschappelijke opgaven in Noord-Limburg.

Regio Deals, 5de tranche
In de Regio Deals werken Rijksoverheid, provincies en regio’s samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

Het kabinet heeft voor de Regio Deals 5de tranche € 384,6 miljoen uitgetrokken. Het Rijk betaalt maximaal de helft van elk benodigd bedrag. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De regio’s en samenwerkingspartners betalen ook mee.

Regio Noord-Limburg
De acht Noord-Limburgse gemeenten werken als rn-l samen om hun gezamenlijke ambitie in de praktijk te brengen. Het belangrijkste doel? Structuurversterkende opgaven om van Noord-Limburg de Gezondste Regio maken.

In de propositie voor de Regio Deals 5de tranche ligt de focus op de thema’s: Kennis-ecosystemen en duurzaam ondernemen, Talentontwikkeling, Vitale gemeenschappen en Positieve Gezondheid, Veiligheid. De inhoud van de propositie is in volledige samenwerking met diverse partners en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.

In afwachting
Wij kijken met vertrouwen uit naar de besluitvorming van het Rijk op de Regio Deals vijfde tranche. Naar verwachting neemt de Rijksoverheid in februari 2024 een besluit. Bij een positieve beoordeling wordt de propositie verder uitgewerkt.

"Noord-Limburg telt! Wij geloven dat investeren in gezondheid en brede welvaart loont en dat het kansen met zich meebrengt. Onze regio barst van de mogelijkheden. Er is zoveel talent, zoveel creativiteit, zoveel mensen die de mouwen opstropen. In het volle besef dat we nog een weg te gaan hebben, wil Noord-Limburg de Gezondste Regio worden. Hierbij hebben we iedereen hard nodig!"

De Noord-Limburgse gemeenten en Provincie Limburg

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.