"We bundelen onze krachten voor een gezonde regio"

In Noord-Limburg kiezen we bewust en doelgericht voor gezondheid als basis om prettig te kunnen leven, werken, ontwikkelen en samenwerken. 

Floriade 'boompjes' overgedragen aan Floriade Almere

Een delegatie van Noord-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, Brightlands Campus Greenport Venlo, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en het LIOF droegen traditiegetrouw het stokje over aan de gemeente Almere en de Provincie Flevoland.

Dit symbolische moment werd bekrachtigd met de overhandiging van twee Adam’s Goudenregen boompjes als geschenk aan Floriade Expo 2022. Zij krijgen een mooie plek in het arboretum op Floriade park.

Meer over het bezoek aan Almere
Fieldlabs Noord-Limburg: samen kom je verder!

Daarom werken overheid, onderwijs en mkb’s in Noord-Limburg samen. Dat doen we binnen vijf verschillende Fieldlabs: ontmoetingsplaatsen waar studenten en bedrijven samen aan de slag gaan. 

In Fieldlabs Noord-Limburg wordt gewerkt aan innovatieve projecten op het gebied van technologie, logistiek, land- en tuinbouw, voeding, gezondheid, circulariteit en grensoverschrijdend ondernemen. Studenten van de Universiteit Maastricht Campus Venlo, HAS Hogeschool Venlo, Fontys Venlo, Gilde Opleidingen en Yuverta gaan samen aan de slag met een innovatief vraagstuk. Het doel van de Fieldlabs is het ontwikkelen, behouden en aantrekken van kennis en talent in onze regio. Zo dragen we bij aan de gezonde toekomst van Noord-Limburg. 

Heeft u een vraag over de Fieldlabs of heeft u een innovatief vraagstuk? Laat het ons weten via info@fieldlabsnoordlimburg.nl.

Actueel onderzoek: de voedingswaarde van suikermais

Leer-Ontwikkel-Netwerk Vitaal en Gezond

Het Leer-Ontwikkel-Netwerk inspireert, leert, verbindt en ruimte biedt voor ontwikkeling. Vanuit de praktijk ervaringen delen en voorbeelden laten zien, met oog voor het grotere plaatje. Het LON is voor professionals en mensen die zich inzetten voor een gezonde samenleving.

“Samen werken zij aan de bewegingen Gemeenschapsontwikkeling en Positieve Gezondheid voor alle 280.000 inwoners”

Het begint met ontmoeten
In Noord-Limburg gebeurt veel op lokaal en regionaal niveau. Wat we soms vergeten in de waan van de dag is om dit alles te delen met elkaar. Wat gebeurt er bij de buren? Wie is met een zelfde proces bezig? Welke ervaringen en voorbeelden kan ik met anderen delen? Welke kansen voor de regio zien we? Hoe versterken we elkaar, zonder de lokale diversiteit uit het oog te verliezen? Dit soort vragen stellen we elkaar in het Leer-Ontwikkel-Netwerk Vitaal & Gezond. Maar belangrijker is misschien wel: we ontmoeten elkaar; We weten wie de ander is en buurten letterlijk eens om van elkaar te leren in de praktijk. Dat inspireert! Want ieder zet zich met veel energie in voor Noord-Limburg.

Meer weten of meedoen?
Platform Agrotoerisme

Agrotoerisme is een vrij nieuwe sector in onze regio. Ondernemers in de agrarische en vrijetijdssector gaan samenwerken om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen in en voor de regio. Door grote partijen uit de sectoren toerisme en agrofood te verbinden aan kleinere ondernemers ontstaan kansen om nieuwe initiatieven in de markt te zetten. 

Meer over Platform Agrotoerisme
Toeristische overstappunten

In Noord-Limburg gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een regionaal netwerk van toeristische overstappunten, zogeheten TOPs. Een TOP is goed bereikbaar per auto en beschikt over voldoende parkeerplaatsen. Op deze plekken zijn startpunten van wandel-, fiets- en ruiterroutes en is informatie te vinden over andere TOPs in de regio. In de nabije omgeving van de TOP is horeca te vinden zodat bezoekers het gebruik van de routefaciliteiten kunnen combineren met andere voorzieningen.

In de regio zullen zo’n 20 tot 25 TOPs gerealiseerd gaan worden. Het plaatsen van de TOPs zal onder andere zorgen voor economische spin-off door bezoekers die naar de TOP zullen komen. Daarnaast zorgen de plekken voor spreiding van recreatieve activiteiten over de regio. Dit zorgt ervoor dat recreatie op alle plekken in de regio prettig blijft.

Meer over Toerisme en Leisure

Campagne Kijk niet weg!

Samen tegen georganiseerde criminaliteit

Binnen het thema Veiligheid zijn er 13 projecten die elkaar versterken én die ondermijning proberen tegen te gaan in Noord-Limburg. Op de ‘achtergrond’ gebeuren er dus veel goede dingen. Belangrijk is om alle inspanningen zichtbaarder te maken en burgers bewuster te maken van hun rol. Bij signalen van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is het zaak niet weg te kijken, maar te melden.

De bewustwordingscampagne ‘Kijk niet weg!’, gericht op inwoners en ondernemers van Noord-Limburg, gaat in juni van start. Samenwerkingspartner bij de campagne is Meld Misdaad Anoniem.  

Alleen samen houden we Noord-Limburg veilig!

Meer over onze aanpak
Webinar Mobiliteitsambitie Noord-Limburg

Waar moeten we de komende jaren onze energie op inzetten als het gaat om mobiliteit in Noord-Limburg? Op 27 januari 2022 heeft een webinar plaatsgevonden in het kader van de mobiliteitsambitie die momenteel voor Noord-Limburg wordt opgesteld.

Aan deelnemers vanuit de overheid, onderwijsinstellingen, ondernemers en diverse belangengroeperingen hebben we het eerste concept van de Mobiliteitsambitie Noord-Limburg gepresenteerd. Noord-Limburg heeft de ambitie om de gezondste regio te worden met daarin vier duidelijke economische pijlers: logistiek, maakindustrie, agribusiness en toerisme & leisure. Door een integraal mobiliteitssysteem te ontwikkelen garanderen we de bereikbaarheid in onze regio.

Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak Klimaat

In maart is binnen het programma Energie en Klimaat het project Gebiedsgerichte aanpak van start gegaan. Dit project is een pilot om ervaring op te doen met een andere manier van samenwerken tussen Regio, Provincie en individuele gemeenten. 

Het gebied, in plaats van de opgaven, staat hierbij centraal! We onderzoeken samen op welke manier we de klimaatopgaven beter aan kunnen laten sluiten op de kenmerken en kwaliteiten van het gebied.

Meer over deze aanpak

De Verkeersactieve school

In Noord-Limburg krijgen ruim 38.000 leerlingen verkeersonderwijs. De teller staat op 115 scholen (89%) die actief deelnemen als Verkeersactieve school en dit aantal neemt nog steeds toe. Dit jaar worden er op deze scholen maar liefst 483 verkeersprojecten uitgevoerd. Mooie aantallen waarmee we samen gaan voor nul verkeersslachtoffers!

Meer over verkeerseducatie
Gezonde (kijk) tips!
Symposium Energietransitie
Op 11 mei is er een symposium over de Energietransitie voor iedereen in de installatiebranche.
Meer info en aanmelden
Maasheggenlandschap
In de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar wordt het Maasheggenlandschap hersteld.
Bekijk de video op YouTube
Noord-Limburg werkt aan de landbouw van de toekomst!
Als kennis, onderzoek en innovatie samen komen gebeuren er mooie dingen! De Provincie Limburg heeft hier onlangs een…
Bekijk de video op YouTube
Volg ons en blijf op de hoogte

Deze mails niet meer ontvangen?