Jonge Helden

Jonge Helden zijn jongeren met een positieve mindset en houding naar anderen en hun omgeving.

Zeker deze jongeren waarderen we heel erg. Zij zijn een voorbeeld voor vrienden en leeftijdsgenoten en in staat om te inspireren en motiveren.

Placeholder for Shutterstock 1953437419Shutterstock 1953437419

Het project Jonge Helden bestaat uit een praktisch leerprogramma voor jongeren in groep 7 en 8 van de basisschool. De nadruk ligt op bewustwording en het ontwikkelen van positieve sociale vaardigheden van jongeren. Het programma gaat uit van het belonen en (h)erkennen van positief gedrag. Jonge Helden zijn belangrijke rolmodellen en een goed voorbeeld voor anderen.

Jonge Helden kunnen leeftijdsgenoten, die dreigen verkeerde keuzes te maken, positief beïnvloeden waardoor ze de stap naar criminaliteit niet maken.

Doelstellingen / Resultaten

  • Op jonge leeftijd met jongeren in gesprek gaan over hun gedrag en keuzes.
  • Inzetten op preventie om te voorkomen dat jongeren het criminele pad opgaan.
  • Positief gedrag belonen, een goed voorbeeld doet volgen.
  • Basisscholen en jongerenwerkers betrekken bij bewustwording en preventie van ondermijnende criminaliteit.

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for Rn l logo 1 fcRn l logo 1 fc

Regio Noord-Limburg

Inigo Beeker

Programmamanager Veiligheid

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.