Landelijk gebied

Placeholder for Landelijk gebiedLandelijk gebied

Een gezond buitengebied voor ondernemers, inwoners en recreanten

De balans tussen kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid wordt steeds belangrijker: ook in gebieden buiten onze steden en dorpen. Vooral in de agrarische sector verandert er de komende jaren veel. Hoe zorgen we voor een gezond en veilig landelijk gebied in Noord-Limburg?

Wat willen we bereiken?

 • Een divers buitengebied waarin kwaliteit en duurzaamheid voorop staan.
 • Een agrarische sector waarin kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.
 • Noord-Limburg een voorbeeld op het gebied van circulaire landbouw, tuinbouw en veeteelt.
 • ‘Boeren’ in Noord-Limburg economisch aantrekkelijk.
 • Een veilige omgeving voor iedereen!
Placeholder for Peel en Maas MaasbreePeel en Maas Maasbree

Hoe realiseren we dit?

We kiezen voor kwaliteit en faciliteren kennisdeling en samenwerkingen.

 • Placeholder for Schaapsherder 007Schaapsherder 007
  We behouden en versterken de kwaliteit en diversiteit in onze buitengebieden

  De Noord-Limburgse buitengebieden hebben veel verschillende vormen en functies. De kwaliteit en (bio)diversiteit van deze gebieden maken onze regio bijzonder. We onderzoeken samen met ondernemers en inwoners hoe we deze gebieden het beste kunnen behouden en verbeteren. Hierbij werken we met een ruimtelijk kwaliteitskader dat duurzaamheid centraal stelt.

 • Placeholder for Shutterstock 189346034Shutterstock 189346034
  We stimuleren de transitie van kwantiteit naar kwaliteit in de agrarische sector

  Een gezond klimaat is belangrijk voor ons én voor toekomstige generaties. Het verminderen van stikstofuitstoot vormt binnen de klimaattransitie een grote en noodzakelijke uitdaging voor onze regio. We werken daarom intensief samen met de overheid, met de agrarische sector en met onderwijsinstellingen. Op die manier dragen we bij aan oplossingen voor een gezonder klimaat.

 • Placeholder for Ondermijning 1063143647Ondermijning 1063143647
  We maken samen een vuist tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Veiligheid is een belangrijke basis voor ondernemers en inwoners. Daarom strijden we samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door zoveel mogelijk integraal op te trekken en samen te werken met partners zoals Politie, het Openbaar ministerie, Belastingdienst, FIOD, Provincie, RIEC, Arbeidsinspectie en Meld Misdaad Anoniem. Samen maken we een vuist tegen crimineel gedrag!

 • Placeholder for Shutterstock 1928290124Shutterstock 1928290124
  We delen onze kennis over duurzaam en circulair ondernemen

  De samenwerkingen tussen overheid, agrarische sector en onderwijsinstellingen leveren tal van nieuwe inzichten en ontdekkingen op. Deze innovaties op het gebied van landbouw, tuinbouw en veeteelt passen we actief toe in Noord-Limburg en delen we met andere gebieden. Hierdoor lopen we als regio voorop als het gaat over circulair ondernemen in de agrarische sector.

 • Placeholder for BuitengebiedBuitengebied
  We zorgen dat ondernemen in het buitengebied aantrekkelijker wordt en blijft

  Veranderen gaat niet zonder slag of stoot, maar waar dingen veranderen ontstaan ook nieuwe mogelijkheden en kansen. We dragen daarom bij aan projecten en initiatieven die nieuwe en duurzame verdienmodellen binnen de agrarische sector verkennen. Zo zorgen we dat agrarisch ondernemen de moeite waard blijft in Noord-Limburg.

Placeholder for Rob WantenRob Wanten

Ons landelijk gebied is in beweging en die beweging stopt niet aan de gemeentegrens. Regionaal verbindingen aangaan en krachten bundelen zijn de ideale voedingsbodem in het behouden en versterken van de vitaliteit van onze buitengebieden."

Rob Wanten
Regionaal bestuurlijk trekker Landelijk gebied en wethouder gemeente Peel en Maas

Meer weten of aanhaken?

Wilt u meer weten over dit programma of aanhaken met een project of initiatief?

Neem contact op met Winand

Winand van der Kooij

Programmamanager
Landelijk gebied

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.