Regionale energieambities Noord- en Midden Limburg

Vanuit heel Nederland wordt er gekeken naar onze regio als voorbeeld om te komen tot gedragen grootschalige zon- en windprojecten. In de Regionale Energie Strategie 1.0 staat dat minimaal 50% van de opbrengst van grootschalige zon- en windprojecten terugvloeit naar onze omgeving.

Placeholder for Shutterstock 130197554 minShutterstock 130197554 min

Twee jaar geleden sloegen Noord- en Midden-Limburg de handen ineen voor een duurzamere regio. Samen hebben ze een zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld, hoe de regio meer energie kan besparen, duurzaam kan opwekken en van het gas af kan. Deze strategie is nu door alle vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg vastgesteld en ingediend bij het Rijk.

Alleen samen lukt het
“Inwoners staan vaak niet te springen om een windmolen in hun achtertuin en dat maakt onze opgave niet makkelijk.”, geeft Thijs Kuipers, bestuurlijk voorzitter van de RES Noord- en Midden-Limburg, aan. “Maar we kunnen er niet om heen. Windmolens en zonneparken zijn nodig om onze mooie regio leefbaar en toekomstbestendig te houden. Hiervoor moeten we samenwerken als overheden en ook vooral de samenwerking met organisaties en inwoners opzoeken. Iedereen moet een bijdrage leveren voor deze gezamenlijke opgave.” Door de schaarste op de elektriciteitsnetten is het voor overheden noodzakelijk om op regionale schaal met elkaar af te stemmen als het gaat over grootschalige duurzame energieprojecten. De netcapaciteit moet zo efficiënt mogelijk benut worden om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden en daar is afstemming voor nodig.

Doorkijk 2050
Op 1 juli hebben alle regio’s hun energieplannen ingediend bij het Rijk. Ondertussen heeft Noord- en Midden-Limburg gewerkt aan de realisatie van de ambities van de RES. In de RES heeft de regio de ambitie vastgesteld om in 2030, 1.2 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken met zon- en windprojecten. De regio ligt goed op koers, want het overgrote deel is al gerealiseerd of staat in de planning. Voor de restopgave stuurt de regio op nog meer zonnepanelen op grote daken. Overheden gaan initiatiefnemers van zon-op-dak projecten hierin ondersteunen. “We kijken ook alvast door naar 2050. Die opgave is misschien nog wel groter dan voor 2030. Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden en elektrische warmtepompen aanschaffen om van het aardgas af te gaan. De vraag naar duurzame elektriciteit groeit dus alleen maar door. Samenwerking op regionaal niveau is nodig om de opgave voor 2030 én 2050 in te kunnen vullen.”, zegt Thijs Kuipers.

Vliegende start
Vanuit heel Nederland wordt er naar onze regio gekeken als voorbeeld om te komen tot gedragen grootschalige zon- en windprojecten. In de RES 1.0 staat dat we ernaar streven dat minimaal 50% van de opbrengst van grootschalige zon- en windprojecten terugvloeit naar de omgeving. De vele duurzaamheidsprojecten in onze regio maken dat we een vliegende start hebben gemaakt met de energietransitie. Deze positieve energie willen wij vasthouden en vooral ook de versnelling inzetten. Dat is het doel van deze Regionale Energiestrategie.

“Inwoners staan vaak niet te springen om een windmolen in hun achtertuin en dat maakt onze opgave niet makkelijk. Maar we kunnen er niet om heen”.

Thijs Kuipers, bestuurlijk voorzitter van de RES Noord- en Midden-Limburg

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.